Придобиване / продажба на бизнес

Управление на бизнеса

Планирате да развиете бизнеса си чрез придобиване на конкурент или пък да излезете от пазара? Имате ли готовност за това? Наясно ли сте с всички аспекти на подобна операция?

Придобиването / продажбата на бизнес или бизнес активи изискват определени познания и опит за подбора на подходящ контрагент, подготовката на самата трансакция, извършването на финансов, правен, оперативен анализ за осъществяване на такава сделка. Следването на необходимите процедури при преминаването през различните фази на този процес изисква непрекъсната професионална подкрепа.

Ще Ви осигурим:

  • Помощ в откриването и активно предлагане на подходящи за съответната трансакция контрагенти.
  • Подготвената от нас необходима информация за провеждане на преговорите при заявен интерес.
  • Довеждане на сделката до успешен край с приключване на всички необходими правни и финансови действия.
  • Подпомагане в етапа, следващ придобиването, за да осигурим успешно адаптиране на новия бизнес към съществуващата бизнес система.

Всички тези действия ще се извършат в условия на пълна дискретност, професионално и с ангажираност за постигане на оптимален резултат.

Продажба / наемане на активи

Продажба на бизнес