Корпоративни финанси

Управление на бизнеса

Знаете с какви пари разполагате. Как ще се изменят те във времето? Каква добавена стойност създавате? Какво е общото Ви финансово здраве?

Управлението на фирмените финанси не се изчерпва с регистриране на извършваните операции за данъчни цели. За да изградите работещ, устойчив и проспериращ бизнес, е необходимо да сте в състояние постоянно да анализирате миналото, да контролирате настоящето и да планирате бъдещето, като създадете ефективна система от бизнес и финансови индикатори, които да Ви дават ясна представа за Вашето финансово състояние във всеки един момент.

Ние ще Ви помогнем:

  • Да създадете стегната система за отчитане, контрол и планиране на бизнеса.
  • Да изградите ефикасни механизми за контрол и оптимизиране на паричните потоци.
  • Да създадете работещи контроли, които да Ви предпазват от евентуални неправомерни и незаконни практики на служители, работещи за Вас. .
  • Да осигурите финансово своите стратегически бизнес цели чрез адекватни методи за финансиране на бизнеса и балансирани взаимоотношения с финансовите институции.

Изграждането на солидна система за управление на финансите ще обезпечи оперативната Ви дейност и ще осигури устойчиво развитие на бизнеса Ви.