Управление на хората

Управление на бизнеса

Имате изграден професионален екип. Разполагате ли с правилните хора? Мотивирани ли са да вървят докрай заедно с Вас?

Ние можем да допринесем не само при разработването на ефективен финансов, оперативен и маркетингов модел за Вашия бизнес, но и по отношение на избора, подготовката и развитието на човешкия капитал на организацията.

Можем да предложим:

  • Изграждане на цялостен план за развитие на хората в организацията. Също така бихме могли да изградим устойчива и ефективна система за техните подбор, обучение и развитие.
  • Подпомагане в различните форми и фази на въвеждането на системата за управление на хората: подбор на изпълнители за конкретни задачи, координация на проекти и обучение на вътрешно-фирмени специалисти по управление на процесите, свързани с човешките ресурси.
  • При разширяване на дейността / придобиване на нов бизнес, като извършим анализ на наличните човешки ресурси с оглед компетенции и потенциал за развитие.
  • Предоставяне на външни услуги при администриране на дейностите по управление на хората.

Крайната цел е да разполагате с "правилните", високо мотивирани хора на точните позиции, за да работят те ефективно и с удовлетворение за просперитета на бизнеса Ви.