За нас

GD Bulgaria

е компания с фокус върху анализа и оценката, подготовката и прилагането на ефикасни управленски решения в конкретни бизнес ситуации.

Притежаваме солидно ноу-хау в области като управление на промяната за създаване на ефективни и устойчиви бизнес процеси и практики, финансовия корпоративен мениджмънт, подбора, оценката и развитието на служителите, бизнес развитие и др.

Компанията успешно партнира в процеса на продажба или придобиване на бизнес.

Екипът ни е съставен от доказали се в практиката професионалисти с умения и знания, натрупани в хода на дългогодишен опит във водещи международни компании, хора, които започват от най-ниските стъпала в професията си и достигат най-високите позиции в продажбите и маркетинга, финансите, управлението на хората, бизнес развитието и др.

Високият професионализъм, амбицията за налагане на най- високите бизнес стандарти, лоялността и откритостта в общуването са крайпътните знаци в нашата работа.

Придвижването Ви от мечтите и плановете до Вашите достижения е естественият път на нашето развитие.

Не приемаме работата си само като занятие, а като израз на философията за споделяне отговорността за развитие на обществото за един по-мъдър, по-добър и благоденстващ свят.

Екип на GD Bulgaria:

Георги Деянов:

g.deyanov@gdbulgaria.com
www.linkedin.com/in/georgi-deyanov-46241183

Капка Стойкова:

k.stoykova@gdbulgaria.com
www.linkedin.com/in/kapka